Geschiedenis PGK

Het koor bestaat momenteel uit 53 leden. Het repertoire bestaat uit klassieke werken, oratoria, missen en liederen.

Geschiedenis van het koor
Het Purmerends Gemengd Koor is op 30 april 1942 opgericht onder de naam Oratorium Vereeniging Purmerend en startte met 73 leden. Theo Ettema was de eerste dirigent, later opgevolgd door Hans Broekman. Op 3 juli 1964 veranderde de naam in Purmerends Gemengd Koor (PGK). Vanaf januari 1965 had Johan van de Camp de leiding van het koor. Op 21 augustus 2012 is Johan van de Camp overleden; hij was 47 jaar dirigent van het Purmerends Gemengd Koor.

Tot de komst van Eric Noya hebben de dirigenten zelf de piano bespeeld tijdens de repetities. Met een tussenpauze, waar Emma Ulrich de begeleiding verzorgde vanaf 1988, was Eric sinds1993 weer de vaste pianist. Hij begeleidde het koor ook bij kleine concerten.

 

In 2012 kwam het PGK onder muzikale leiding van Otto de Jong. In 2017 heeft hij het dirigeerstokje doorgegeven aan Justina Oosters.